Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, jaka wystąpiła jako rezultat zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w wyniku, dajmy na to, wypadku komunikacyjnego, nasz pojazd mechaniczny zostaje poważenie uszkodzony, albo, ze względu na wielkość szkód podlega kasacji. Wówczas, będąc osobą ubezpieczoną możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, za które szybko oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Wypłata pieniędzy oznacza szybszy powrót do zdrowia i pomaga w zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich. Często zdarza się jednak, że nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub nie chcą jej wypłacić. Wtedy mogą Państwo liczyć na pomoc fachowej kancelarii odszkodowawczej Salus, która od wielu lat zajmuje się obsługą roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozwolimy Ci zostać samemu w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to w profesjonalnym tłumaczeniu zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden pojazd oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki drogowe wywołują niejednokrotnie bardzo trudne obrażenia, dlatego też niezbędna jest natychmiastowa i efektywna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest głównie wypłacane przed ubezpieczyciela, aczkolwiek, jako ofiara wypadku drogowego, jesteśmy również upoważnieni do uzyskania odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Otrzymywanie odszkodowania uruchamia mechanizm likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator określa wysokość strat oraz ich wartość. Swój protokół likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w danej firmie ubezpieczeniowej, która orzeka o wysokości sumy odszkodowania. Obok odszkodowania ofiary wypadków mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia i renty. Niezależnie od postaci strat, kancelaria odszkodowawcza Salus jest przeważnie gotowa pomóc Tobie na dowolnym etapie odzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest uprawniony do zdobycia należnego odszkodowania od firmy ubezpieczającej konkretny zakład pracy. Sam wypadek przy pracy definiuje się jako niespodziewane zdarzenie spowodowane okolicznością zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, które wystąpiło w związku z pracą, czyli podczas dokonywania zwykłych obowiązków i zobowiązań przełożonych, realizowania przez pracownika prac na rzecz przełożonego lub w trakcie bycia w dyspozycji zwierzchnika. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się także wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania stosownego, okręgowego inspektora pracy, a także do stworzenia zespołu powypadkowego, który przeprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i dostarczy oficjalny protokół właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnioskować o specjalne, jednokrotne odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, oprócz dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może zdobyć odszkodowanie cywilne od samego pracodawcy. Salus, jako fachowa kancelaria odszkodowawcza wielokrotnie zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i wspólnie otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny

Wszelakie zabiegi lecznicze maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak i ratowanie ludzkiego życia. Zazwyczaj operacje przebiegają pomyślnie, a ich efekt jest zadowalający. Aczkolwiek czasami w trakcie diagnozowania chorego, lub w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu chorego. W takich okolicznościach wskazane jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, poprzez zdobycie właściwego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd medyczny ujmuje się jako niezgodne z obowiązującą nauką działanie albo zaniechanie, którego efektem jest zakażenie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Takie postępowanie albo zaniechanie może zaistnieć podczas diagnozowania, leczenia albo operowania chorego, a jego skutki są bardzo często nieodwracalne. Błąd lekarski kompensuje odszkodowanie, które umożliwia godziwe życie i wsparcie finansowe w trakcie powrotu do zdrowia. O wysokości odszkodowania stanowi komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Jednoznacznie, pokrzywdzony pacjent może ubiegać się też o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w dochodzeniu odszkodowania za błąd medyczny i postara się uzyskać najwyższą, możliwą sumę, która umożliwi Tobie stanąć na nogi.

Podstawową misją kancelarii odszkodowawczej Salus jest kompleksowa obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze skutecznych i bezpiecznych mechanizmów, czerpiąc z bogatej wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. U nas pracują najlepsi specjaliści, których wiedza i bogate doświadczenie, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w skutecznym i szybkim dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Odszkodowanie za wypadek pomoże Ci szybko stanąć na nogi!

Strona używa cookies
Ok